[Back to Sura 42]

*42:1 Dessa initialer utgör en stor del av Koranens mirakel (Fotnot 40:1).

*42:2 Detta är den enda suran där vi ser initialerna 'A.S.Q. ('Ayn Seen Qaf), och den totala förekomsten av dessa tre bokstäver i denna sura är 209, 19x11. Även bokstaven "Q" förekommer 57 gånger i denna sura, 19x3. Den enda andra suran där vi ser initialen "Q" är Sura 50, och denna bokstav förekommer 57 gånger även i den suran (Se Appendix 1).

*42:21 Islam i dagens Muslimska värld har förvanskats till den grad, att det blivit en Satanisk kult. De som kallas Ulama, eller religiösa lärda, har lagt till många irrelevanta lagar, förbud, regler för klädsel, dietiska regler, och religiösa seder som aldrig auktoriserats av Gud. Det är en av de viktigaste orsakerna till att sända Guds Budbärare av Förbundet (9:31, 33:67, och Appendix 33).

*42:24 De som inte trodde lade till 2 falska uttalanden i slutet av Sura 9 för att fira minnet av sin idol, profeten Muhammed. Gud har uppenbarat överväldigande bevis för att tillintetgöra denna hädelse och fastställa sanningen. Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230), med versnumret (24), får vi 1254, 19x66 (se Appendix 2 & 24 för detaljerna).[Back to Sura 42]