[Back to Sura 39]

*39:5 Denna vers informerar oss klart om att jorden är rund. Det Arabiska uttrycket "Han rullar" (Yukawwir) härleds från det Arabiska ordet för "boll" (Kurah). Eftersom jorden inte är exakt rund, ges en specifik hänvisning till dess form i 79:30. Koranen är fylld med vetenskaplig information som kom till vår vetskap först århundraden efter Koranens uppenbarelse. Se Appendix 20.

*39:45 Trots det tydliga budordet i 3:18 att den Första Pelaren av Islam är att förkunna: "Ashhadu An Lã Elãha Ellã Allãh (det finns ingen annan gud än Gud)," insisterar majoriteten "Muslimer" på att lägga till Muhammeds namn. Detta Största Kännetecken gör oss medvetna om att, förnöjs man av att lägga till Muhammeds namn, eller något annat namn, avslöjar det otro på Livet Efter Detta. Se även Fotnot 17:46.

*39:67 Vårt universum, med dess biljoner galaxer, en biljon triljon stjärnor, otaliga deciljoner himmelska kroppar, som sträcker sig över biljoner ljusår, är det minsta och innersta av sju universum. Denna ofattbara vidsträckthet, av alla sju universum, är inuti Guds hand. Sådan är Guds storhet. Se Appendix 6.

*39:68 Händelseförloppet på Återuppståndelsens Dag börjar med det symboliska blåsandet av hornet. Det andra blåsandet av hornet av en varelse som skonats från medvetslöshet markerar återuppståndelsen av alla människor; de kommer att återupplivas på dagens jord. Denna jord kommer sedan att förstöras av den fysiska närvaron av Guds ankommande, sedan kommer en ny jord och nya himmlar att skapas (14:48). Vi kommer därefter att delas upp enligt graden av vår utveckling (Appendix 11).[Back to Sura 39]