[Back to Sura 34]

*34:21 Det kriteria som informerar oss om vi tror på Livet Efter Detta eller inte, finns i 6:113, 17:45 & 39:45. Dessa tre kriteria tar fram era verkliga övertygelser, oavsett vad ni säger med munnen.

*34:28 Som detaljerat i Appendix 2, är namnet på denna budbärare matematiskt inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa." Genom att lägga ihop det numeriska värdet av namnet "Rashad" (505), plus det numeriska värdet av namnet "Khalifa" (725), med numret på suran (34), plus numret på denna vers (28), får vi en slutsumma som överensstämmer med Koranens 19baserad matematiska mirakel, vilket uppenbarades genom Rashad Khalifa. (505 + 725 + 34 + 28 = 1292 = 19x68). Mer information ges i 5:19 och dess fotnot.

*34:43 Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505), plus värdet av "Khalifa" (725), med detta versnummer (43), får vi 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67. Se Appendix 1 & 2.

*34:45 De fantastiska mirakel som gavs till Moses och Jesus var begränsade i tid och rum; de bevittnades av ett fåtal människor som råkade befinna sig på den platsen vid den tidpunkten. Men Koranens matematiska mirakel är evigt (se 74:30-35 & Appendix 1).

*34:46 Genom att placera de gematriska värdet av "Rashad" (505) vid sidan av värdet av "Khalifa" (725), och därefter suranumret (34), och versnumret (46), får vi 5057253446 = 19x266171234.

*34:53 Människor i alla religioner tenderar till att försaka Guds ord och upprätthålla människors ord. Judarna och Muslimerna upprätthåller Mishnan (Hadith) och Gemarrah (Sunna), medan de Kristna upprätthåller en treenighet som hittats på av Konferensen i Nicene, 325 år efter Jesus.[Back to Sura 34]