[Back to Sura 28]

*28:1 Se Appendix 1 för detaljerna angående Koranens matematiska kod, och betydelsen eller vikten av dessa Koraniska Initialer.

*28:43 Toran är samlingen av alla skrifter som uppenbarades för Israels alla profeter, inklusive Moseboken. Koranen förklarar konstant att Moses fick en bok, eller "Lagboken." Ingenstans i Koranen ser vi att Moses fick "Toran". Dagens Gamla Testamente, är därför Toran (se 3:50, 5:46).

*28:44 Namnet på denna budbärare bekräftas matematiskt: genom att placera det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230) vid sidan av versnumret (44), får vi 123044 = 19x6476.[Back to Sura 28]