[Back to Sura 26]

*26:1 Se Appendix 1 för betydelsen av dessa, förut mystiska, bokstäver.

*26:210 En falsk budbärare är en Satans budbärare, för att han hittar på en så avskyvärd lögn. En sådan budbärare kan aldrig fördöma idoldyrkan eller predika dyrkan av ENDAST Gud.

*26:214-223 Denna vers syftar på Guds Budbärare av Förbundet: summan av det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230), adderat med versnumret (214) är 1230 + 214 = 1444 = 19x76 = 19x19x4, och summan av alla versnummer från 214 till 223 är 2185 = 19x115 (Appendix 1).[Back to Sura 26]