[Back to Sura 23]

*23:27 Historieberättarna har skapat ett gyckel av Noak's historia. Noak's ark var en flat vattenfarkost tillverkad av stockar, som bundits samman med hjälpa av primitiva rep (54:13). Översvämmningen var begränsad till området runt Döda Havet, och djuren var Noak's husdjur.

*23:84-89 En tro på Gud är endast giltigt om man kommer till insikt om Guds egenskaper, som det faktum att Gud kontrollerar allting (8:17). Troende som inte vet vem Gud är, är egentligen inte troende. De flesta av de som tror, tillintetgör sin tro genom att avguda maktlösa idoler som profeterna och helgonen (6:106).[Back to Sura 23]