[Back to Sura 10]

*10:1 Dessa bokstäver utgör en stor del av Koranens matematiska kod och bevis på gudomligt författarskap. Se Appendix 1 för detaljer.

*10:15 Ordet "Koran" nämns 58 gånger i Koranen, men eftersom denna vers syftar på en "annan Koran", måste den uteslutas; "Denna Koran" nämns 57 gånger i Koranen, 19x3.

*10:20 Så här efteråt ser vi att Koranens mirakel, verkligen "Ett av de största miraklen"(74:30), var gudomligt förutbestämt till att uppenbaras 14 århundraden efter Muhammed. Med tanke på de traditionella Muslimernas nuvarande tillstånd, skulle dessa Muslimer, som redan idoliserar Muhammed bredvid Gud, ha dyrkat honom som Gud förkroppsligad om Muhammed fått detta mirakel. Dessutom är detta mirakel uppenbarligen format för dataåldern, för att uppskattas av matematiskt sofistikerade generationer.

*10:24 Gud vet naturligtvis om Hans straff kommer att komma under dagen eller natten. Men nu råkar det vara så att jorden kommer att vara till hälften dag och till hälften natt när världens ände kommer. Ännu ett "vetenskapligt mirakel" i Koranen.

*10:62-64 De flesta tror att de måste vänta till Återuppståndelsens Dag innan de får sina belöningar för sin rättfärdighet, eller straff för ondska. Men Koranen försäkrar de troende om och om igen, att de garanteras perfekt lycka här i denna världen, nu och för evigt. När slutet för deras tid här kommer, kommer de direkt till Paradiset (se Appendix 17).

*10:91 Att tro på Gud är det första steget. Därefter behöver man nära och utveckla själen genom sederna för dyrkan.(Se Appendix 15).

*10:92 Gud gav egyptierna den särskilda kunskapen om mumifiering. Idag är Faraos mumifierade kropp utställd vid Kairos Museum.

*10:99-101 Testet kräver att vi fördömer idoldyrkan på egen hand, utan gudomligt ingripande i vårt initiala beslut. Gud blockerar ut de som väljer att inte tro.[Back to Sura 10]