[Back to Sura 9]

*9:1 Avsaknaden av Basmalah från denna sura är inte bara ett stort tecken från den Allsmäktige Författaren av Koranen om att man manipulerat denna sura, det representerar också ett mäktigt mirakel i sig. Se detaljerna i Appendix 24 & 29.

*9:24 Eftersom oddsen för att en människa verkligen ska tro och hänge sin dyrkan endast till Gud är otroligt små (12:103, 106), är det mer eller mindre omöjligt att se en hel familj tro. Följaktligen har de flesta troende konfronterats med valet: "Antingen mig eller Gud och Hans budbärare." Detta val yttras hela tiden av makar till de troende, av deras föräldrar, deras barn, etc. De som tror valde alltid rätt. Detta är ett obligatoriskt test för alla som tror (29:2).

**9:24 Det Koraniska matematiska beviset syftar specifikt på Guds Budbärare av Förbundet. Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505), med värdet av "Khalifa" (725), plus versnumret (24), får vi 505 + 725 + 24 = 1254 = 19x66.

*9:31 Rådfrågar man de "Muslimska lärda" om dyrkan av endast Gud, och om upprätthållandet av endast Guds ord, enligt instruktionerna i denna bevisade skrift, kommer de att uppmana en emot det. Konsulterar man Påven om Jesus identitet, kommer han uppmana en att upprätthålla en treenighet. Lyder man de "Muslimska lärda", vars råd motsätter sig Guds läror, eller tar man Påvens råd i stället för Guds, har man satt upp dessa religiösa ledare som gudar i stället för Gud.

*9:33 Detta påstående, bokstav för bokstav, förekommer här och i 61:9. Skriver vi ner det gematriska värdet av "Rashad" (505), åtföljt av värdet på "Khalifa" (725), åtföljt av sura och versnumren där detta påstående förekommer (9:33 & 61:9), får vi 505 725 9 33 61 9, en multipel av 19. Det bekräftar att budbäraren här är Rashad Khalifa. Dessutom producerar antalet verser från 9:33 till 61:9 (3902) + 9 + 33 + 61 + 9 + värdet av "Rashad Khalifa" (1230), 5244, även det en multipel av 19. Det gematriska värdet på 9:33 & 61:9, beräknat genom att lägga ihop värdet på varje bokstav, är 7858. Genom att lägga ihop detta tal med antalet bokstäver i de två verserna (120), och antalet verser från 9:33 till 61:9 (3902), och med värdet på "Rashad Khalifa" (1230), får vi 7858 + 120 + 3902 + 1230 = 13110, 19x690. Se Appendix 1, 2 & 26.

*9:36 Ordet "månad" nämns tolv gånger i Koranen, och "dag" 365 gånger.

*9:37 De Heliga Månaderna enligt den korrumperade Muslimska Världen är Rajab, ZulQe'dah, ZulHijjah och Muharram (De 7:e, 11:e, 12:e och 1:a månaderna i den Muslimska Kalendern). En noggrann studie av Koranen visar emellertid att de ska vara ZulHijjah, Muharram, Safar och Rabi I (De 12:e, 1:a, 2:a och 3:e månaderna). Se Appendix 15.

*9:54 Detta är ytterligare ett bevis på att Kontaktbönerna (Salat) existerade innan Koranen och gick i arv från Abraham (se 21:73). Det gör även de som utmanar Guds försäkran om att Koranen är komplett och fullt detaljerad svarslösa, när de frågar, "Vart någonstans i Koranen hittar vi detaljerna för Kontaktbönerna?" (6:19, 38, 114).

*9:80 Om Muhammed inte kunde medla på sina egna morbröders eller kusiner vägnar, vad är det då som får främlingar som aldrig mött honom att tro att han kommer medla på deras vägnar? Abraham kunde inte medla på sin fars vägnar, ej heller kunde Noak medla på sin sons vägnar (11:64 & 60:4).

*9:101 Hycklarna sitter bland de troende, lyssnar till budskapet och bevisen, och sprider sedan sina giftiga tvivel. Det är en Koranisk lag att de får det dubbla straffet, nu och för evigt.

*9:107 En moské där sederna för dyrkan inte är hängivna ENDAST Gud, tillhör Satan, inte Gud. Att exempelvis nämna Abraham, Muhammed och/eller Ali i Böneutropet (Azan) och/eller Kontaktbönerna (Salat) kränker Guds budord i 2:136, 2:285, 3:84, & 72:18. Olyckligtvis är detta en vanligt förekommande idoldyrkande sed över hela den korrumperade Muslimska världen.

*9:1 & 9:127 Det här är den enda suran som inte har Basmalah som prefix. Detta fenomen har förbryllat de som studerat Koranen i 14 århundraden, och många teorier har lagts fram för att förklara det. Nu förstår vi att den iögonfallande avsaknaden av Basmalah fyller tre viktiga funktioner: (1) Det representerar en i förväg gudomlig förkunnelse om att idoldyrkarna var ämnade att manipulera Koranen genom att lägga till 2 falska verser (9:128-129). (2) Det demostrerar en av funktionerna av Guds matematiska kod i Koranen, nämligen att skydda Koranen från någon ändring. (3) Det förser Koranens kod med ytterligare mirakulösa egenskaper. På grund av deras särskilda betydelse, skildras detaljerna i Appendix 24 och 29. En omedelbar iakttagelse är att antalet förekomster av ordet "Gud" i slutet av sura 9 är 1273 (19x67). Om de två falska verserna 128 & 129 inkluderas, kommer detta fenomen - och många fler - att försvinna.[Back to Sura 9]