[Back to Sura 77]

*77:20-23 Enligt Langmans Medical Embryology av T.W.Sadler (Femte Upplagan, Sidan 88): "Generellt sett är graviditetslängden för ett fullvuxet foster 266 dagar eller 38 veckor efter befruktning." Både 266 och 38 är mångfalder av 19 (Appendix 1).
(´Abasa)

*77:20-23 Enligt Langmans Medical Embryology av T.W.Sadler (Femte Upplagan, Sidan 88): "Generellt sett är graviditetslängden för ett fullvuxet foster 266 dagar eller 38 veckor efter befruktning." Både 266 och 38 är mångfalder av 19 (Appendix 1).
(´Abasa)[Back to Sura 77]