I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 77, Skickade (Al-Mursalaat)[77:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[77:1] (Änglar) utsända efter varandra.

[77:2] För att driva vinden.

[77:3] Sätta molnen i rörelse.

[77:4] Fördela provianterna.

[77:5] Leverera budskapen.

[77:6] Goda nyheter, liksom varningar.

[77:7] Det som utlovats kommer att ske.

[77:8] Så, när stjärnorna släcks.

[77:9] Skyn öppnar sig.

[77:10] Bergen sprängs.

[77:11] Budbärarna sammankallas.

[77:12] Det är den utnämnda dagen.

[77:13] Beslutsdagen.

[77:14] Vilken Beslutsdag!

[77:15] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:16] Utplånade vi inte de tidigare generationerna?

[77:17] Sedan lät vi andra följa dem?

[77:18] Så gör vi med brottslingarna.

[77:19] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:20] Skapade vi inte er från en obetydlig vätska?*
Fotnot

[77:21] Som vi sedan placerade i en väl skyddad förvaringsplats.

[77:22] Under en viss tid.

[77:23] Vi mätte den exakt.* Vi är de bästa formgivarna.
Fotnot

[77:24] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:25] Gjorde vi inte jorden till en boning?

[77:26] För de levande och de döda?

[77:27] Vi placerade höga berg på den, och försåg er med friskt vatten att dricka.

[77:28] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:29] Gå till det ni inte brukade tro på.

[77:30] Gå till en skugga med tre olika täthetsgrader.

[77:31] Ändå ger den varken svalka eller skydd från hettan.

[77:32] Den kastar gnistor stora som hus.

[77:33] Lika gula som färgen på kameler.

[77:34] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:35] Det är dagen då de inte talar.

[77:36] Ej heller får de lov att be om ursäkt.

[77:37] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:38] Detta är Beslutsdagen. Vi har sammankallat er och de tidigare generationerna.

[77:39] Om ni har några planer, sätt då igång med att planera.

[77:40] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:41] De rättfärdiga kommer att njuta av skugga och bäckar.

[77:42] Och frukter de tycker om.

[77:43] Ät och drick glädjefullt i gengäld för era verk.

[77:44] På så sätt belönar vi de dygdiga.

[77:45] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:46] Är och drick temporärt; ni är skyldiga.

[77:47] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:48] När de uppmanas, "Buga er ner," bugar de sig inte ner.

[77:49] Ve de som förkastar på den dagen.

[77:50] Vilken Hadith, förutom denna, upprätthåller de?


United Submitters International
Email: swedish@submission.info