[Back to Sura 60]

*60:4 Det Arabiska ordet för "ENDAST" (WAHDAHU) förekommer bara sex gånger i Koranen, en av dem syftar till att upprätthålla ENDAST Koranen (17:46). Hänsyftningen på ENDAST Gud förekommer i 7:70, 39:45, 40:12 & 84, 60:4. Summan av dessa nummer (7 + 70 + 39 + 45 + 40 + 12 + 84 + 60 + 4) är lika med 361, eller 19x19. Detta betonar att huvudtemat i Koranen är "Dyrka ENDAST Gud." Se Appendix 1.

**60:4 Vi kan be om vägledning för idoldyrkarna, inte förlåtelse, eftersom Guds lag är att idoldyrkan är den enda oförlåtliga förseelsen (4:48 & 116).[Back to Sura 60]