[Back to Sura 47]

*47:18 Koranen, i egenskap av det Sista Testamentet, tillhandahåller alla tecken som behövs för att precisera världens ände; 2280 e.Kr. Se Appendix 25 för alla detaljer.

*47:19 Signifikativt nog, fastställs religionens "Första pelaren" i suran med titeln Muhammed, och är helt och hållet tillägnad endast Gud. Muhammeds namn lades till av de som idoliserar honom, mot hans vilja.

*47:38 Koranen gavs till Araberna, på deras eget språk, i 1400 år, men de förkastade uppenbarligen den och vägrade tro att den är komplett; de hittade på Hadith & Sunna.[Back to Sura 47]