[Back to Sura 45]

*45:6-7 Gud fördömer "Hadith" vid namn, och informerar oss om att det är ett hädiskt påhitt.

*45:6-7 Gud fördömer "Hadith" vid namn, och informerar oss om att det är ett hädiskt påhitt.

*45:21 Vi inser nu att de rättfärdiga i själva verket inte dör - de kommer direkt till Himlen (16:32) - medan de orättfärdiga slås av dödens änglar (8:50 & 47:27).

*45:22 Gud gav oss detta liv som en värdefull chans till att rädda oss själva, fördöma vårt tidigare förbund med Satan, och åter igen förena oss med Guds kungadöme. Se Introduktionen & Appendix 7.[Back to Sura 45]