[Back to Sura 38]

*38:1 Denna initial (Saad) förekommer i surorna 7,19 & 38 total 152 gånger, 19x8 (Appendix 1).

**38:1 Ordet "Zikr" preciseras i Koranen, och syftar klart och tydligt på Koranens mirakulösa matematiska kod. Se
15:6, 16:44, 21:2,24; 26:5; & 36:11,69.

*38:23 Det här är det enda stället där talet 99 förekommer. Trettio olika nummer nämns i Koranen, och deras totalsumma blir 162146, 19x8534. Se Appendix 1.

*38:24 I detta tydliga exempel, 99 på ena sidan mot 1 på den andra, gjorde att David, på grund av sin extrema noggrannhet att göra den rätta bedömningen, bad om förlåtelse. Är vi lika försiktiga?

*38:32 Salomon missade sin eftermiddagsbön på grund av sina hästar. För att tillintetgöra Satans eventuella anspråk på att Salomon älskade sina hästar mer än Gud, gjorde han sig av med sina hästar.

*38:34 & 41 Salomon och Job representerar båda ändorna av testspektrumet. Vi testas genom rikedom, hälsa, eller avsaknad av dem, för att se om vi dyrkar endast Gud under alla omständigheter.

*38:34 & 41 Salomon och Job representerar båda ändorna av testspektrumet. Vi testas genom rikedom, hälsa, eller avsaknad av dem, för att se om vi dyrkar endast Gud under alla omständigheter.

*38:69 Tvisten i det Höga Samhället utlöstes av Satans utmaning mot Guds absoluta auktoritet. Detta är definitivt den viktigaste händelsen i den mänskliga rasens historia. Vi lyckades inte inta en fast ståndpunkt beträffande Guds absoluta auktoritet. Det här livet representerar den tredje och sista chansen att rädda oss själva (Se Introduktionen och Appendix 7).[Back to Sura 38]