[Back to Sura 33]

*33:4 Det var en sed i Arabien att avvisa hustrun genom att påstå att hon var som sin makes mor. En sådan orättvis sed avskaffas häri.

*33:7 Förbundet detaljeras i 3:81. Gud slöt ett förbund med profeterna om att de ska stödja Hans Budbärare av Förbundet, som skulle komma efter Muhammed för att rena och förena deras budskap. Förbundet slöts före jordens skapelse, och uppfylldes i Mekka ZulHijja 3, 1391 (21 Dec, 1971). Summan av den islamiska månaden (12), plus dagen (3), plus året (1391) ger 1406, 19x74. Överväldigande bevis som identifierar Guds Budbärare av Förbundet som Rashad Khalifa tillhandahålls i hela Koranen (Appendix 2 & 26).

*33:21 Satan tog denna vers ur sitt sammanhang, och förlitade sig på människornas idoldyrkan av profeten Muhammed för att hitta på massor av icke auktoriserade och oresonliga regler som kallas "Profetens Sunna." Detta skapade en helt annan religion (se 42:21 och Appendix 18).

*33:40 Trots denna klara definition av Muhammed, insisterar de flesta Muslimer på att han var den sista profeten och även den sista budbäraren. Detta är en tragisk mänsklig egenskap, som vi ser i 40:34. De som villigt tror GUD, inser att Gud sänder Sin renande och förenande Budbärare av Förbundet efter den sista profeten Muhammed (3:81, 33:7).

*33:41-42 Er gud är vad som än upptar era tankar mestadels av tiden. Därav budordet att fira minnet av Gud och prisa Honom dag och natt. Se Appendix 27.

*33:53 Vi förbjuds i 4:22 från att gifta oss med de kvinnor som tidigare varit gifta med våra fäder. Ej heller kan er far gifta sig med den sin sons frånskilda hustru (4:23). Detta gudomliga budord bevarar vår respekt för våra fäder och deras mest privata angelägenheter. På liknande sätt var profeten en fadersfigur för de troende på hans tid. För dessa troendes bästa, förbjöd Gud dem från att gifta sig med kvinnor som tidigare var gifta med profeten. Äktenskapet är ett heligt och väldigt privat förhållande, och det var bäst att låta profetens liv förbli privat.

*33:56 Ordet "profet (Nabi) syftar konstant på Muhammed endast då han levde. Satan använde denna vers för att locka Muslimerna till att fira minnet av Muhammed hela tiden, i stället för att fira minnet av Gud som ålagts i 33:41-42.

*33:63 För mindre än ett århundrade sedan, hade bara Gud kunskap om television och rymdsatelliter till exempel. Han uppenbarade denna kunskap på den förutbestämda tidpunkten. På samma sätt har Gud uppenbarat den utnämnda tiden för världens ände (Appendix 25).

*33:72 Djuren, träden, stjärnorna, etc., drog fördel av detta otroligt barmhärtiga erbjudande. Se Appendix 7.[Back to Sura 33]