[Back to Sura 22]

*22:5 Koranens matematiska mirakel baseras på talet 19. Som det visar sig, representerar detta tal Skaparens signatur på Sina skapelser. Sålunda har du och jag 209 ben i våra kroppar (209 = 19x11). Längden på en graviditet för ett fullvuxet foster är 266 dagar (19x14) (Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, Sidan 88, 1985).

*22:19-22 Det är förutbestämt att människor som insisterat på att komma till Helvetet kommer att beklaga sig: 'Om vi känt till hur hemskt det här är, skulle vi uppfört oss annorlunda.' De kommer informeras om att Helvetets fasor påvisats för dem i ytterst grafiska, fast symboliska termer. Det bör noteras att Himlen och Helvetet nästan undantagslöst nämns tillsammans i Koranen.

*22:26-27 Abraham var den första budbäraren av Underkastelse (Islam). Se 22:78 och Appendix 9.

*22:26-27 Abraham var den första budbäraren av Underkastelse (Islam). Se 22:78 och Appendix 9.

*22:36 Offergåvor av djur från pilgrimerna bevarar tillgångarna vid vallfärdsplatsen. Lägg märke till att nästan 2,000,000 pilgrimer sammanstrålar i Mekka under vallfärden.

*22:36 Offergåvor av djur från pilgrimerna bevarar tillgångarna vid vallfärdsplatsen. Lägg märke till att nästan 2,000,000 pilgrimer sammanstrålar i Mekka under vallfärden.

*22:49 Denna befallning är specifikt riktad mot Guds Budbärare av Förbundet. Detta faktum, och det specifika namnet på budbäraren, är inkodats i Koranen matematiskt. Se detaljerna tillsammans med de obestridliga bevisen i Appendix 2 och 26.

*22:52 Under hela detta världsliga test, tillåts Satan presentera sin ståndpunkt (vi föds med en representant för Satan i våra kroppar). Detta låter människorna göra ett val mellan Guds bevis och Satans bevis. Satans bevis är utan undantag baserat på lögner. Detta system är en förklaring till att djävulens ombud kontinuerligt hittar på de mest absurda lögner, förolämpningar och anklagelser mot alla budbärare (se 6:33-34, 8:30, 17:76-77, 27:70).

*22:78 Trots att budbärarna predikade ett och samma budskap, "Dyrka endast Gud," var Abraham den första budbäraren som myntade termerna "Underkastelse" (Islam) och "Underkastad" (Muslim) (2:128). Vad var det som Abraham tillförde Underkastelse? I 16:123 finner vi att alla religiösa seder i Underkastelse uppenbarades genom Abraham (se Appendix 9 och 26).[Back to Sura 22]