[Back to Sura 110]

*110:1-3 Denna sista sura, kronologiskt sett, består av 19 Arabiska ord (se 96:1), och den första versen består av 19 bokstäver. Detta indikerar att denna generation av troende kommer att uppnå den seger som utlovats. Underkastelse (sanna Islam) kommer att segra över hela världen (48:28).[Back to Sura 110]