I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 110, Triumf (Al-Naasr)    [Sista Suran Uppenbarad]*

[110:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Fotnot

[110:1] När triumf kommer från GUD, och seger.

[110:2] Kommer ni att se människorna anta GUDs religion i klungor.

[110:3] Ni ska glorifiera och prisa er Herre, och be Honom om förlåtelse. Han är Frälsaren.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info