[Back to Sura 95]

*90:1-3 95:13 Fikonet, oliven, Sinai, och Mekka symboliserar möjligen Adam, Jesus, Moses, Abraham och Muhammed, respektive. På så sätt är alla större religioner representerade.[Back to Sura 95]