[Back to Sura 63]

*63:1 Den "första pelaren i Islam," som fastställs i 3:18, är att vittna om att Gud är den ende guden. Men de korrupta "Muslimska" lärda lägger till "Muhammed är Guds budbärare," och detta kränker ett antal budord (se 2:285). Vers 63:1 är det enda stället i Koranen där ett sådant uttalande görs. Endast hycklarna yttrar något sådant.

*63:6 Miljoner människor idoldyrkar sina profeter på grund av denna myt (Appendix 8).[Back to Sura 63]