[Back to Sura 53]

*53:1-18 Muhammed sammankallades till det högst belägna universumet för få denna Koran i sitt hjärta. Stjärnorna föll undan när han reste genom dem miljoner gånger ljusets hastighet. Därefter frigjordes Koranen gradvis till hans minne. Var snäll och se Appendix 28.[Back to Sura 53]