[Back to Sura 43]

*43:1 Se Fotnot 40:1 Antalet förekomster av bokstäverna "H" (Ha) och "M" (Meem) i de sju H.M.initierade surorna är 292, och 1855, vardera. Det blir sammanlagt 2147, eller 19x113.

*43:3 Arabiska är det mest effektiva språket, i synnerhet när det gäller att uttrycka budord, stadgar, och krävande lagar. Därför uppenbarades Koranen på Arabiska, för att alla människor ska kunna förstå den klart och tydligt, oavsett vilket språk de talar. Se Appendix 4 för detaljerna.

*43:5 Detta syftar på vår ursprungliga synd, som detaljeras i Introduktionen och i Appendix 7.

*43:20 Idoldyrkarna kan inte skylla på Gud för sin idoldyrkan, eftersom vi har fullständig valfrihet att dyrka endast Gud eller ej.

*43:36-39 Var och en av oss har en representant för Satan som ständig följeslagare (Appendix 7).

*43:38 De båda "östliga" syftar på positionerna för soluppgång, månuppgång, och uppgången av de himmelska kropparna.

*43:43 Summan av det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230) plus 43 är 1273, 19x66.

*43:61 Som detaljerats i Appendix 25, ges Världens Ände i Koranen, och Jesus födelsedatum tillhandahöll ett av de betydande tecknen om att beräkningarna är korrekta. Vi lär oss att världen kommer att ta slut år 2280 (19x20) efter Jesus födsel (se 47:18). Dessutom är både månåret (1710) & solåret (2280) delbart med 570 (19x30), antalet år från Jesus födsel till Muhammeds födsel. På så sätt är Jesus födsel en markör.[Back to Sura 43]