[Back to Sura 27]

*27:1 Se Appendix 1 för betydelsen av dessa Koraniska initialer.

*27:18-19 Ju mer speciell en händelse är i en sura, desto starkare är de matematiska bevisen som bestyrker den. Det hjälper att försäkra oss om att sådana underliga fenomen visar Guds makt. Initialerna i denna sura, T.S., utgör en komplicerad del av de matematiska mirakel förknippade med de Koraniska initialerna. Den speciella födseln av Jesus finns i Sura 19, som har fem Koraniska Initialer som prefix. Se Appendix 1 för detaljerna.

*27:18-19 Ju mer speciell en händelse är i en sura, desto starkare är de matematiska bevisen som bestyrker den. Det hjälper att försäkra oss om att sådana underliga fenomen visar Guds makt. Initialerna i denna sura, T.S., utgör en komplicerad del av de matematiska mirakel förknippade med de Koraniska initialerna. Den speciella födseln av Jesus finns i Sura 19, som har fem Koraniska Initialer som prefix. Se Appendix 1 för detaljerna.

*27:30 Den 'Basmalah' som inkluderats i denna vers, kompenserar för den 'Basmalah' som saknas i Sura 9, 19 suror tidigare. Det återställer den totala förekomsten av 'Basmalah' till 114, 19x6. Se Appendix 29 för detaljer om ett omfattande och fulländat mirakel förknippat med denna 'Basmalah'.

*27:82 (2 + 7 + 8 + 2 = 19) Datorn var nödvändig för att avslöja Koranens matematiska mirakel, och det bevisade att de flesta människorna förkastat Guds budskap (se Appendix 1 & 19).[Back to Sura 27]