[Back to Sura 13]

*13:1 Dessa initialer utgör en viktig komponent av Koranens inbyggda bevis på gudomligt författarskap, den mirakulösa matematiska koden. Se Appendix 1.

*13:15 Även de som inte tror underkastar sig; de kan exempelvis inte kontrollera sina hjärtslag, sina lungor, eller tarmdrivningarna. Skuggorna har förutbestämts genom Guds utformning av sol och månbanorna, och av den underliga formen på planeten jorden, som ger upphov till de fyra säsongerna. Den absoluta precisionen mellan sol/jord relationen bekräftas genom uppfinningen av solklockor och deras skuggor.

*13:30 Om vi summerar det gematriska värdet av "Rashad" (505), med värdet av "Khalifa" (725), plus suranumret (13), plus versnumret (30), får vi 505 + 725 + 13 + 30 = 1273 = 19x67. Gud specificerar på så sätt namnet på Sin budbärare (se Appendix 2 för detaljerna).

*13:37-38 Versnumret (38) = 19x2. Genom att placera värdena av "Rashad" (505) och "Khalifa" (725) bredvid 13:37388, ger 505 725 13 37 38, eller 19x26617112302 (Appendix 2).[Back to Sura 13]