*79:30 Det Arabiska ordet "dahhaahaa" är hämtat från "Dahhyah" som be-tyder "ägg."