*5:2 Att jaga och att skära ner plantor är förbjudet under vallfärd för bevarandet av naturtillgångar. Om jakt vore tillåtet, med tusentals pilgrimer sammanstrålande i Mekka, skulle landet snabbt vara rensat på sina naturliga tillgångar. Djuroffer har gjorts till en del av vallfärden, för att ges till de sammanstrålande pilgrimerna, liksom till den lokala befolkningen, och för att fylla på eventuellt uttömda tillgångar. Se 2:196.

*5:3 "Köttet" på grisen är förbjudet, inte "fettet." Det som inte specifikt förbjudits i Koranen, måste anses lagligt. Se 6:145-146.

*5:12 Om ni uppfyller kraven som fastställts i denna vers, kommer Gud att låta er få veta att Han är med er; ni kommer inte hysa något tvivel om det. Framstående bland Guds tecken är matematiska tecken för de som förstår Koranens matematiska mirakel (Appendix Ett).

*5:19 Denna vers berättar om uppfyllandet av den bibliska och Koraniska profetian beträffande ankomsten av Guds Budbärare av Förbundet (Malaki 3:1, Koranen 3:81). Namnet på denna budbärare är matematiskt inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa" Denna väldigt speciella vers, föranleder presentationen av specifika bevis. Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505) med värdet av "Khalifa" (725), plus surnumret (5) och versnumret (19), får vi en slutsumma på 505 + 725 + 5 + 19 = 1254, eller 19x66. Nitton är Koranens gemensamma nämnare, vilken uppenbarades genom Rashad Khalifa. Fler bevis och specifika detaljer finns i Appendix Två.

*5:27-31 Namnen på de två sönerna iblandade i detta första mord är inte viktiga. Men de är kända i Bibeln som Abel och Kain (Första Moseboken 4:29).

*5:38 Seden att skära av tjuvens hand, som stadgats av falska Muslimer, är en satanisk sed som saknar grund i Koranen. På grund av den speciella betydelsen av detta exempel, har Gud tillhandahållit matematiska bevis i stöd för märkning av tjuvens hand, i stället för att skära av den. Vers 12:31 syftar på kvinnorna som beundrade Josef så mycket att de "skar" sina händer. Uppenbarligen "skar de inte av" sina händer, det kan ingen göra. Slutsumman för suranummer och versnummer är desamma för 5:38 och 12:31, vilket är 43. Det är också Guds vilja och nåd, att detta matematiska samband överensstämmer med Koranens 19-baserade kod. Nitton verser efter 12:31 ser vi samma ord (12:50).

*5:44 Toran är en samling av alla skrifter som uppenbarades genom Israels alla profeter före Jesus Kristus, dvs., dagens Gamla Testamente. Ingenstans i Koranens ser vi att Toran gavs till Moses.

*5:51 Relationer till andra människor styrs av grundregeln i 5:57 & 60:8-9. De Judar och de Kristna som inte kan ses som vänner nämns specifikt i 5:57; det är de som hånar och förlöjligar de troende, eller attackerar dem.

*5:72-76 I Johannes 20:17 ser vi att Jesus förkunnade att han varken var Gud eller Guds son. Många teologer har efter noggrann forskning dragit slutsatsen att dagens Kristendom inte är samma Kristendom som Jesus lärde ut. Två utomstående böcker i ämnet "Myten om Gud förkroppsligad" ("The Myth of God Incarnate", The Westminister Press, Philadelphia, 1977) och "Mytmakaren" ("The Mythmaker", Harper & Row, New York, 1986). På omslaget av "Mytmakaren" läser vi följande uttalande: "...Hyam Maccoby presenterar nya argument för att bestyrka åsikten om att Paulus, inte Jesus, var Kristendomens grundare...det var Paul ensam som skapade en ny religion genom sin vision av Jesus som en gudomlig Räddare, som dog för att rädda mänskligheten."

*5:97 De idoldyrkande Muslimerna har upprättat två "Heliga Moskéer" genom att helga Profetens grav. Koranen talar endast om en Helig Moské.

*5:114-115 Koranens överväldigande mirakel (Appendix 1) beskrivs i 74:35 som "Ett av de största miraklen," och medför ett ovanligt stort ansvar.

*5:114-115 Koranens överväldigande mirakel (Appendix 1) beskrivs i 74:35 som "Ett av de största miraklen," och medför ett ovanligt stort ansvar.

*5:116 Det är anmärkningsvärt att Koranen konstant kallar Jesus "Marias son," och Bibeln kallar honom "människoson." Gud visste om att vissa skulle häda och kalla honom för "Guds son"!