Sura 1, Nyckeln (Al-Fãtehah)[1:1] I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.*
Fotnot

[1:2] Prisad vare GUD, Universums Herre.

[1:3] Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.

[1:4] Domedagens Härskare.

[1:5] Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.

[1:6] Vägled oss på den rätta vägen;

[1:7] Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.