Artiklar Frågor&Svar

Himlen, Helvetet och Döden

& De rättfärdiga dör i själva verket inte.

Följande utdrag är hämtat ur Rashad Khalifas översättning av Koranen.

All information som inkluderas i denna diskussion är hämtad från Koranen, boken som Gud beskriver som den BÄSTA HADITH, 39:23. Boken som Gud kallar komplett, perfekt och fullt detaljerad.

"Gud har häri uppenbarat den BÄSTA HADITH; en bok som är konsekvent och som pekar ut båda vägarna (till himlen och helvetet). Huden på de som vördar sin Herre drar ihop sig utav den, sedan mjuknar deras hud och hjärtan för Guds budskap. Sådan är Guds vägledning; Han ger den till vem Han vill. Vad gäller de som sänts vilse av Gud, kan ingenting vägleda dem." 39:23

"I deras historia, finns det lärdom för de som har intelligens. Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter, tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror" 12:111

Dessa ämnen togs från ett appendix ur Rashad Khalifas översättning av Koranen. Kan man inte verifiera informationen i Koranen, ska man inte acceptera det. Ni kommer att se att allting i dessa diskussioner styrks av Koraniska verser. Trots det uppmuntrar vi läsaren att själv kontrollera verserna. Gud sa till oss i Koranen, att vi själva måste verifiera allting. Se 17:36.

Himlen och Helvetet

Beskrivningarna av Himlen och Helvetet i hela Koranen är allegoriska. Koranen förklarar att så är fallet, vid alla tillfällen som sådana beskrivningar förekommer i form av enskilda uttalanden, inte i generella termer. Se på 2:24-26, 13:35, och 47:15. Ordet "Mathal" (liknelse) används i dessa verser. Språkligt sett kan man avlägsna ordet "Mathal" från dessa verser, och ändå ha perfekta meningar. Men det finns där för att beskrivningarna av Himlen och Helvetet är allegoriska.

Hur Himlen och Helvetet verkligen är, kan vi omöjligt förstå. Därav behovet av liknelser.

Hur kan någon till exempel beskriva smaken på choklad, till en person som aldrig smakat choklad? En liknelse måste användas. Personen måste först smaka på chokladen för att vet hur choklad verkligen smakar. Vilken liknelse vi än använder för att beskriva smaken på choklad, kan vi aldrig återge det riktiga varan.

Himlen existerar redan, sedan Adam och Eva placerades däri i sina oskulds dagar (2:35). Vi lär oss i Sura 55 att det finns två "Högt Belägna Himmlar" - en för människorna och en för jinnerna - och två "Lägre Belägna Himmlar" - en för människorna och en för jinnerna (se Appendix 11 för fler detaljer).

Helvetet har inte skapats ännu. Det kommer att skapas på Återuppståndelsens Dag (69:17 & 89:23). Fler detaljer ges i Appendix 11.

Den Höga Himlen jämfört med Den Lägre Himlen

Det finns stora skillnader mellan den Höga Himlen och den Lägre Himlen. Bildligt talat, rinner vatten i den Höga Himlen fritt (55:50), medan vattnet i den lägre Himlen måste pumpas fram (55:66).

Bildligt sett, har den Höga Himlen alla sorters frukter (55:52), medan den Lägre Himlen har ett begränsat antal olika frukter (55:68).

Bildligt talat, förenas de rena makarna villigt med sina makar i den Höga Himlen (55:56), medan de som bor i den Lägre Himlen måste gå och hämta sina makar (55:72).

Trots det är den lägre Himlen ett oerhört fantastiskt pris för de som är lyckliga nog att undslippa Helvetet och hamna i den Lägre Himlen (3:185) - att komma till den Lägre Himlen är en stor triumf. Människor som lämnar det här livet innan de fyller 40, och som inte utvecklade sina själar tillräckligt, kommer till den Lägre Himlen (46:15, Appendix 11 & 23). Den Höga Himlen har reserverats för de som trodde, förde ett rättfärdigt liv, och som utvecklade sina själar tillräckligt.

Den som nätt och jämnt klarar sig undan Helvetet, och släpps in i Himlen, har uppnått en stor triumf. (3:185)

Döden

Döden är ett stort mysterium för de flesta människorna. Men inte för de som studerar Koranen. Vi lär oss att döden är exakt som sömnen; komplett med drömmar (6:60, 40:46). Tiden mellan döden och återuppståndelse passerar som en natts sömn (2:259; 6:60; 16:21; 18:11, 19:25; 30:55).

Vid dödsögonblicket, vet alla sitt öde; Himlen eller Helvetet. För de som inte tror är döden en hemsk upplevelse; änglarna slår dem på deras ansikten och bakdelar när de rycker bort deras själar (8:50, 47:27, 79:1).

Koranen talar genomgående om två dödstillfällen. Den första döden inträffade när vi inte lyckades ta ställning för Guds absoluta auktoritet (Appendix 7). Den döden varade tills vi föddes in i denna världen. Den andra döden avslutar våra liv i denna världen (2:28, 22:66, 40:11).

De Rättfärdiga Dör i Själva Verket Inte De Kommer Direkt till Himlen

Not: Det som följer är ett avtryck av huvudartikeln i Februarinumret 1990 från Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. Detta var den näst sista upplagan som skrevs av Dr.Khalifa. Den färdigställdes och skickades ut på förhand, i December 1989. Dr. Khalifa dog martyrdöden den 31:a Januari 1990, och hans själ togs direkt upp till Paradiset.

Ge goda nyheter till de som tror och för ett rättfärdigt liv, att de kommer att ha trädgårdar med flytande bäckar . När de förses med gåvor av frukter däri, kommer de att säga, "Detta är vad som gavs oss förut." De kommer att ges liknande försörjningar, och de kommer att ha rena makar däri. De vistas däri för evigt. (2:25)

Tro inte att de som dödas för Guds sak är döda; de lever hos sin Herre, och försörjs. (3:169)

Säg INTE att de som dödas för Guds sak, "De är döda." För de lever, men ni uppfattar inte det. (2:154)

O du som tror, ni skall besvara Gud och budbäraren när han bjuder in er till det som håller er vid liv. (8:24)

De som emigrerar för Guds sak, och sedan dödas eller dör, kommer Gud säkerligen att förse med goda försörjningar. (22:58)

De känner inte på döden, utöver den första döden, och Gud besparar dem Helvetets straff. (44:56)

Han blev tillsagd, "Träd in i Paradiset." han sa, "Jag önskar att mitt folk (på jorden) visste, att min Herre förlåtit mig och hedrat mig." (36:26-27)

Lönen för synd är döden (Romarna 6.23)

Som 3:81 och 46:9 säger, för Guds Budbärare av Förbundet inte med sig någonting nytt; allt som jag får och förmedlar till er finns redan i Koranen. Koranen är emellertid full av information som bevaras av den Allsmäktige Gud för uppenbarelse vid en viss tidpunkt. Nu har tiden kommit för att se på de verser som visas ovan, och lära oss de fantastiska nyheterna: DE RÄTTFÄRDIGA DÖR INTE; när deras liv på jorden når sitt förutbestämda slut, bjuder dödsängeln helt enkelt in dem till att lämna sina jordliga kroppar och gå vidare till Himlen, samma paradis som Adam och Eva en gång levde i. Himlen har funnits sedan Adam och Eva. Vi lär oss i 89:27-30 att Gud bjuder in de troendes själar: "Träd in i Mitt Paradis."

MIN EGEN ERFARENHET

När Guds förbund med profeterna uppfylldes enligt 3:81, togs jag till Himlen där de rättfärdiga lever NU 4:69. Medan min kropp var här på jorden, var jag i samma Paradis som Adam & Eva.

DE SOM INTE TROR

Vad beträffar de som inte tror, vet de vid dödsögonblicket att de är ämnade för Helvetet. Änglarna slår dem på deras ansikten och bakdelar (8:50 & 47:27), befaller dem att släppa taget om sina själar (6:93), och "rycker" sedan "bort deras själar" (79:1) Koranen lär oss att de som inte tror går igenom två dödsfall (2:28 & 40:11). De kommer att sättas i döden - ett tillstånd av intet, under vilket de ser Helvetet dag och natt i en evig mardröm, som varar tills Domedagen (40:46). Helvetet existerar fortfarande inte (40:46, 89:23).

Självklart, Går de Rättfärdiga Vidare

Vad människor på jorden beträffar, "dör" de rättfärdiga. Människor förstår inte att de rättfärdiga helt enkelt lämnar sina kroppar, och går vidare till Paradiset. Verserna ovan är självförklarande. De berättar att de rättfärdiga endast dör en gång - den död vi redan erfarit som en konsekvens av den stora tvisten (38:69). I 36:26-27, ser vi det bästa beviset på att de rättfärdiga kommer till Paradiset, medan deras vänner och släktingar fortfarande lever på jorden. Som att åka till Hawaii och vänta på oss där. Se också 16:32 & 6:60-62

Artiklar Frågor&Svar