Artiklar Frågor&Svar

Islam - Abrahams Religion

En av de allmänt vedertagna myterna är att Muhammed grundade Islam.

Trots att Islam, underkastelse till endast Gud, är den enda religionen Gud känns vid sedan Adams tid (3:9, 85), beskrivs Abraham i Koranen som den som först använde ordet "Islam" och den som kallade oss "Muslimer" (22:78).

Millat Ibrahîm

Islam kallas "Millat Ibrahîm" (Abrahams Religion) i hela Koranen (2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 21:73; 22:78).

dårutöver informerar Koranen oss om att Muhammed var en person som följde Abraham (16:123).

På grund av en allmän okunskap om att Abraham var den ursprungliga budbäraren av Islam, utmanar många så-kallade Muslimer Gud: "Om Koranen är komplett och fullt detaljerad (som Gud påstår), vart kan vi då hitta antalet Rakahs (enheter) i var och en av kontaktbönerna (Salat)?" Vi lär oss i Koranen att alla religiösa seder i Islam redan var etablerade före Koranens uppenbarelse (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27).

Vers 16:123 är ett direkt bevis på att alla religiösa seder i Islam var intakta när Muhammed föddes. Muhammed ålades att "följa Abrahams religion." Om jag ber dig köpa en färg-TV, är det under antagandet att du vet vad en färg-TV är. På samma sätt, när Gud beordrade Muhammed att följa Abrahams religion (16:123), måste sådana seder ha varit väl kända.

Ett annat bevis på gudomligt bevarande av de Islamiska sederna som gavs till Abraham, är det "Universala Accepterandet" av sådana seder. Det råder ingen fråga om antalet Rakhas i alla fem dagliga böner. Detta är ett bevis på gudomligt bevarande av Salat. Koranens matematiska kod bekräftar antalet Rakhas i de fem bönerna 2, 4, 4, 3, 4, vardera. Talet 24434 är delbart med 19 (för mer information om Koranens matematiska bevis, se Rubriken:Matematiskt Strukturerad Skrift).

Koranen hanterar endast de seder som förvrängts. Ett exempel är den förvrängda tvagningen, som återställs i 5:6 till sina ursprungliga fyra steg. Röstläget under kontaktbönerna (Salat) förvanskades - många Muslimer ber tyst. Detta korrigerades i Koranen, 17:110. Fastan i Ramadan modifierades i Koranen till att tillåta samlag på natten (2:187). Zakat återställs i 6:141, och Hajj återställs till de fyra korrekta månaderna (se Appendix 15 i "Quran, The Final Testament" under "Böcker").

Artiklar Frågor&Svar