I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 98, Bevis (Al-Bayyinah)[98:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[98:1] De som inte trodde bland skriftens folk, liksom idoldyrkarna, insisterar på sina sätt, trots beviset som givits dem.*
Fotnot

[98:2] En budbärare från GUD reciterar heliga instruktioner till dem.*
Fotnot

[98:3] I dem finns värdefulla läror.

[98:4] Faktum är att de som fick skriften inte tvistade förrän beviset gavs till dem.

[98:5] Allt som bads av dem var att dyrka GUD och att ägna religionen absolut till endast Honom, att iakttaga kontakt bönerna (Salat), och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat). Sådan är den perfekta religionen.

[98:6] De som inte trodde bland skriftens folk, och idoldyrkarna, har ådragit sig Gehennas eld för evigt. De är de värsta varelserna.

[98:7] De som trodde och förde ett rättfärdigt liv är de bästa varelserna.

[98:8] Deras belöning hos deras Herre är Edens trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. GUD är nöjd med dem, och de är nöjd med Honom. Sådan är belöningen för de som vördar sin Herre.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info