I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 97, Öde (Al-Qadr)[97:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[97:1] Vi uppenbarade den under Ödets Natt.*
Fotnot

[97:2] Hur mäktig är inte Ödets Natt!

[97:3] Ödets Natt är bättre än tusen månader.

[97:4] Änglarna och Anden träder ner däri, med sin Herres tillstånd, för att utföra alla befallningar.

[97:5] Fridfullt är det, tills gryningens ankomst.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info