I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 95, Fikonet (Al-Teen)[95:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[95:1] Vid fikonet och oliven.

[95:2] Berget Sinai.

[95:3] Och denna hedrade stad (Mekka).*
Fotnot

[95:4] Vi skapade människan i den bästa formen.

[95:5] Och gjorde honom sedan till den lägsta av de lägsta.

[95:6] Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv; de får en belöning som är väl förtjänad.

[95:7] Varför förkastar ni fortfarande tron?

[95:8] Är inte GUD den Visaste av alla visa?


United Submitters International
Email: swedish@submission.info