I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 94, Lugna Humöret (Al-Sharrhh)[94:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[94:1] Lugnade vi inte ditt temperament?

[94:2] Och avlastade din börda (av synder).

[94:3] Som tyngde din rygg.

[94:4] Vi upphöjde dig till en ärbar ställning.

[94:5] I smärta finns vinning.

[94:6] Sannerligen, i smärta finns vinning.

[94:7] Alltid när det är möjligt ska du sträva.

[94:8] I strävan efter endast er Herre.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info