I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 91, Solen (Al-Shams)[91:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[91:1] Vid solen och dess ljus.

[91:2] Månen som följer den.

[91:3] Dagen som avslöjar.

[91:4] Natten som täcker.

[91:5] Skyn och Han som byggde den.

[91:6] Jorden och Han som upprätthåller den.

[91:7] Själen och Han som skapade den.

[91:8] Och sedan visade den vad som är av ondo och vad som är av godo.

[91:9] Framgångsrik är den som räddar den.

[91:10] Misslyckas gör den som försummar den.

[91:11] Thamoûds otro orsakade dem att överträda.

[91:12] De följde de värsta ibland dem.

[91:13] GUDs budbärare sa till dem, "Detta är GUDs kamel; låt henne dricka."

[91:14] De trodde honom inte, och slaktade henne. Deras Herre straffade dem sedan för deras synd, och utplånade dem.

[91:15] Ändå förblir de som kom efter dem beaktningslösa.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info