I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 90, Staden (Al-Balad)[90:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[90:1] Jag svär högtidligt vid denna stad.

[90:2] Staden ni bor i.

[90:3] Avlandet och den avlade.

[90:4] Vi skapade människan för att arbeta hårt (för att rädda sig själv).*
Fotnot

[90:5] Tror han att ingen någonsin kommer att ställa honom till svars?

[90:6] Han skryter, "Jag spenderade så mycket pengar!"

[90:7] Tror han att ingen ser honom?

[90:8] Gav vi honom inte två ögon?

[90:9] En tunga och två läppar?

[90:10] Visade vi honom inte de två vägarna?

[90:11] Han borde välja den svåra vägen.

[90:12] Vilken är den svåra vägen?

[90:13] Befriandet av slavar.

[90:14] Att ge mat, under svåra tider.

[90:15] Föräldralösa som är besläktade.

[90:16] Eller de fattiga i nöd.

[90:17] Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

[90:18] Dessa har förtjänat lycka.

[90:19] Vad gäller de som inte tror på våra uppenbarelser, har de ådragit sig misär.

[90:20] De kommer att vara fängslade i Helvetet.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info