[Back to Sura 8]

*8:12-16 Alla krig styrs av den grundläggande regeln i 60:89.

*8:17 Man kan inte tro på Gud utan att tro på Hans egenskaper, en av vilka är att Han gör allting. Utan att veta vem Gud är, finns ingen tro (23:84-90). Vi ådrar oss dåliga saker som utförs av Satan, enligt Guds lagar (4:78-79, 42:30).

*8:24 Se Appendix 17. När de rättfärdiga lämnar sina kroppar kommer de direkt till Himlen.

*8:25 Ett samhälle som exempelvis tolererar homosexualitet, kan drabbas av en jordbävning.

*8:30 Gud valde ut sin sista profet, Muhammed, från den starkaste stammen i Arabien. Det var stamlagar och traditioner som förhindrade de icke troende med Guds lov från att döda Muhammed. På samma sätt var det Guds vilja att förflytta Sin Budbärare av Förbundet från Mellanöstern, där han skulle ha dödats, till USA, där Guds budskap kan blomstra och nå världens alla hörn. Detta är matematiskt bekräftat: sura & versnumren = 8 + 30 = 38 = 19x2.

*8:35 Alla religiösa seder i Islam kom till oss genom Abraham; när Koranen uppenbarades, existerade redan alla riter i "Underkastelse"(21:73,22:78).

*8:36 De idoldyrkande ledarna av den förvanskade Islam, Saudi Arabien, har avsatt enorma summor pengar årligen, för att bekämpa Gud och Hans mirakel. Exempelvis publicerade den berömda Libanesiska förläggaren Dar Al'Ilm Lil-Malayîn (Knowledge for the Millions) den Arabiska versionen av "Koranens Mirakel" i Mars 1983. Saudiaraberna köpte upp alla exemplar och förstörde dem.[Back to Sura 8]