I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 86, Den Ljusa Stjärnan (Al-Taareq)[86:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[86:1] Vid skyn och Al-Taareq.

[86:2] Vet du vad Al-Tareeq är?

[86:3] Den ljusa stjärnan.

[86:4] Utan tvivel, är alla väl skyddade.

[86:5] Låt människan reflektera över sin skapelse.

[86:6] Han skapades från utskjuten vätska.

[86:7] Från ett ställe mellan ryggraden och inälvorna.

[86:8] Han kan säkerligen återuppliva honom.

[86:9] Dagen då alla hemligheter presenteras.

[86:10] Kommer han inte att ha någon makt, eller någon hjälpare.

[86:11] Vid skyn som returnerar (vattnet).

[86:12] Vid jorden som spricker (för att odla plantor).

[86:13] Detta är en allvarlig redogörelse.

[86:14] Inte att tas med lätthet.

[86:15] De planerar och konspirerar.

[86:16] Men det gör Jag också.

[86:17] Ge bara de icke troende ett kort uppskov.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info