I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 84, Brytningen (Al-Inshiqaaq)[84:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[84:1] Tiden kommer då skyn kommer att rämna.

[84:2] Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.

[84:3] Jorden kommer att jämnas ut.

[84:4] Den kommer att skjuta ut sitt innehåll, när den exploderar.

[84:5] Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.

[84:6] O människor, ni är oåterkalleligt på väg mot ett möte med er Herre.

[84:7] Vad gäller den som får sitt dokument i sin högra hand,

[84:8] kommer hans räkenskap att vara lätt.

[84:9] Han kommer att återvända i glädje till sitt folk.

[84:10] Vad gäller den som får sitt dokument bakom sin rygg,

[84:11] Kommer han att vara plågad av ånger.

[84:12] Och kommer att brinna i Helvetet.

[84:13] Han brukade agera arrogant bland sitt folk.

[84:14] Han trodde aldrig att han skulle ställas till svars.

[84:15] Jo minsann, hans Herre Såg honom.

[84:16] Jag svär högtidligt vid den rosa gryningen.

[84:17] Och vid natten när den breder ut sig.

[84:18] Och vid månen och dess faser.

[84:19] Ni kommer att röra er från fas till fas.

[84:20] Varför tror de inte?

[84:21] Och när Koranen reciteras för dem, faller de inte ner i prostrering.

[84:22] Det är för att de som inte tror förkastar (Koranen).

[84:23] GUD är fullt medveten om deras innersta tankar.

[84:24] Lova dem ett smärtsamt straff.

[84:25] Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv, får de en väl förtjänt belöning.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info