I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 82, Splittrandet (Al-Infitaar)[82:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[82:1] När himlen splittras.

[82:2] Planeterna skingras.

[82:3] Oceanerna exploderas.

[82:4] Gravarna öppnas.

[82:5] Kommer varje själ att få veta vad förde den framåt, och vad som förde den bakåt.

    Reflektera över Guds Skapelser

[82:6] O du människa, vad avledde dig från din Herre, den Mest Ärbare?

[82:7] Den som skapade dig, formgav dig, och fulländade dig.

[82:8] I vilken form Han än valde, konstruerade Han den.

[82:9] Ni tror verkligen inte på religionen.

[82:10] Omedvetna om det faktum att det finns (osynliga) vakter omkring er.

[82:11] De är ärliga registrerare.

[82:12] De registrerar allt ni gör.

[82:13] De gudfruktiga har säkerligen förtjänat lycksalighet.

[82:14] Medan de onda har förtjänat Helvetet.

[82:15] Kommer att ådra sig det på Domedagen.

[82:16] Aldrig lämnar de det.

[82:17] Mäktig är Domedagen.

[82:18] Vilken dag; Domedagen!

[82:19] Det är dagen då ingen själ kan hjälpa en annan själ, och alla beslut, på den dagen, kommer att tillhöra GUD.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info