I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 80, Han Rynkade På Pannan (`Abasa)[80:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[80:1] Han (Muhammed) rynkade på pannan och vände sig bort.

[80:2] När den blinde mannen kom till honom.

[80:3] Hur vet du? Han kanske renar sig själv.

[80:4] Eller så kanske han tar sig i akt, och drar nytta av budskapet.

[80:5] Angående den rike mannen.

[80:6] Gav du honom din uppmärksamhet.

[80:7] Trots att du inte kunde garantera hans frälsning.

[80:8] Den som angeläget kom till dig.

[80:9] Och verkligen är full av vördnad.

[80:10] Honom ignorerade du.

[80:11] I sanning, detta är en påminnelse.

[80:12] Alla som vill ska ta sig i akt.

[80:13] I ärbara skrifter.

[80:14] Ädla och rena.

[80:15] (Nerskrivna) av budbärares händer.

[80:16] Som är ärbara och rättfärdiga.

[80:17] Ve människan; han är så otacksam!

[80:18] Vad skapade Han honom från?

[80:19] Från en liten droppe, skapar Han och gestaltar honom.

[80:20] Därefter visar Han vägen för honom.

[80:21] Därnäst sätter Han honom i döden, och i graven.

[80:22] När Han vill, återupplivar Han honom.

[80:23] Han ska upprätthålls Hans budord.

[80:24] Låt människan reflektera över sin mat!

[80:25] Vi öser rikligt med vatten.

[80:26] Sedan öppnar vi jorden genom att klyva den.

[80:27] Vi odlar frön i den.

[80:28] Vindruvor och bete.

[80:29] Oliver och palmer.

[80:30] En variation av fruktträdgårdar.

[80:31] Frukter och grönsaker.

[80:32] För att förse er och era djur med livsuppehälle.

[80:33] Sedan, när slaget infinner sig.

[80:34] Det är dagen man flyr från sin bror.

[80:35] Från sin mor och far.

[80:36] Från sin maka och sina barn.

[80:37] Var och en av dem, på den dagen, oroar sig för sitt eget öde.

[80:38] Vissa ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.

[80:39] I skratt och fulla av glädje.

[80:40] Andra ansikten den dagen, kommer att vara täckta av bedrövelse.

[80:41] Överväldigade av sin ånger.

[80:42] Dessa är de onda som inte tror.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info