[Back to Sura 7]

*7:1 Se Appendix 1 för betydelsen av dessa initialer i Koranens matematiska mirakel.

*7:9 Om man inte lyckas att ta vår Skapare i beaktande, leder till spirituell svält och slutlig "förlust" av själen.

*7:16 Satan är en bevisad lögnare, och det är även de som väljer honom (se 2:36, 6:22-23, & 7:20-22).

*7:46-49 Till en början kommer det att finnas 4 platser; (1) Den Höga Himlen, (2) Den Lägre Himlen, (3) Skärselden, och (4) Helvetet. Skärselden kommer att förenas med den Lägre Himlen.

*7:54 Skapelsens sex dagar är allegoriska; de fungerar som måttstock för att få oss att förstå hur relativt komplex vår oändligt lilla planet Jorden är den skapades på "4 dagar" (se 41:10).

*7:102 Det här livet är vår sista chans till att rädda oss själva, men de flesta människorna visar sig vara envist upproriska och onda (se INTRODUKTIONEN).

*7:142 Sättet som dessa nummer nämns är av betydelse. Som detaljerats i Appendix 1, får man 162146, 19x8534, om man adderar alla nummer som nämns i Koranen.

*7:148 Hur den gyllene kalven fick lätet av en kalv förklaras i Fotnot 20:96.

*7:156 Vikten av den obligatoriska välgörenheten (Zakat) kan inte betonas tillräckligt mycket. Som fastställts i 6:141, måste Zakat ges bort varje gång vi får en inkomst 2.5% måste ges till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen, i den ordningen (se 2:215).

*7:157 Muhammed profeteras i Femte Moseboken 18:15199 och Johannes 14:16-17 & 16:13.

*7:172 På så sätt föds varje människa med en instinktiv kunskap om Gud.

*7:174 Det här livet är vår sista chans till att återvända till Guds Kungadöme (Se INTRODUKTIONEN).

*7:187 Rätta tidpunkten för att avslöja denna information var förutbestämd till år 1980 e.Kr., genom Guds Budbärare av Förbundet (se 15:87, 72:27, och Appendix 2 & 11).

**7:187 "Timmen" kommer "plötsligt" endast för de som inte tror (Se Appendix 11).

*7:205 Din gud är den eller det som upptar ditt sinne största delen av dagen. Det förklarar varför de flesta av de som tror på Gud är på väg till Helvetet (Se 12:106, 23:84-90, och Appendix 27).[Back to Sura 7]