I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 75, Återuppståndelse (Al-Qeyaamah)[75:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[75:1] Jag svär vid Återuppståndelsens Dag.

[75:2] Och Jag svär vid själen som anklagar.

[75:3] Tror människan att vi inte kommer att rekonstruera hans ben?

[75:4] Jo minsann; vi kan rekonstruera hans fingertopp.

[75:5] Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser framför sig.

[75:6] Han tvivlar på Återuppståndelsens Dag.

[75:7] När synen väl har skärpts.

[75:8] Och månen förmörkas.

[75:9] Och solen och månen kraschar in i varandra.

[75:10] På den dagen kommer människan att säga, "Var är vägen ut?"

[75:11] Absolut, finns det ingen utväg.

[75:12] Till er Herre är ert slutliga öde på den dagen.

[75:13] På den dagen kommer människan att informeras om allt den har gjort för att röra sig närmare, och allt den har gjort för att röra sig bakåt.

[75:14] Människan kommer att vara sin egen domare.

[75:15] Inga ursäkter kommer att accepteras.

    Muhammed Förbjuds Från att Förklara Koranen

[75:16] Rör inte din tunga för att påskynda den.

[75:17] Det är vi som kommer att sammanföra det i Koranen.

[75:18] När vi väl har reciterat den, ska du följa en sådan Koran.

[75:19] Sedan är det vi som kommer att förklara den.

[75:20] Ni älskar sannerligen detta flyktiga liv.

[75:21] Medan ni ignorerar Livet Efter Detta.

[75:22] En del ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.

[75:23] I betraktan av sin Herre.

[75:24] Andra ansikten kommer att vara miserabla på den dagen.

[75:25] I förväntan på det värsta.

[75:26] I sanning, när (själen) når strupen.

[75:27] Och den beordras: "Släpp taget!"

[75:28] Vet han att det är slutet.

[75:29] Vart och ett av benen kommer att ligga orörligt bredvid det andra benet.

[75:30] Till er Herre, den dagen, är sammankallandet.

[75:31] För han upprätthöll varken välgörenheten eller kontakt bönerna (Salat).

[75:32] Utan trodde inte och vände sig bort.

[75:33] Med sin familj, uppträdde han arrogant.

[75:34] Du har förtjänat detta.

[75:35] Du har verkligen förtjänat detta.

[75:36] Tror människan att den kommer att gå till intet?

[75:37] Var han inte en droppe utstött sädesvätska?

[75:38] Därefter skapade han ett embryo av det!

[75:39] Han gjorde det manligt eller kvinnligt!

[75:40] Är Han sedan oförmögen att återuppliva de döda?


United Submitters International
Email: swedish@submission.info