[Back to Sura 72]

*72:1-28 Budbäraren här namnges matematiskt som "Rashad Khalifa," för vilken Gud uppenbarade världens ände (Appendix 25). Antalet verser från 1:1 till 72:27, där budbäraren nämns, är 5472, 19x72x4. Ordet "Rashada" förekommer 4 gånger i Sura 72. Värdet av "Rashada" är 504, och 504 + 28 (verser i Sura 72) är 532, 19x28. Värdet av "Rashad Khalifa" (1230) + 72 + 28 = 1330 = 19x70. Siffrorna av Sura 72, och dess antal verser (28) blir sammanlagda 7 + 2 + 2 + 8 = 19. Även det viktiga uttalandet, "endast till en budbärare Han väljer" har ett värde på 1919, eller 19x101.

*72:1-28 Budbäraren här namnges matematiskt som "Rashad Khalifa," för vilken Gud uppenbarade världens ände (Appendix 25). Antalet verser från 1:1 till 72:27, där budbäraren nämns, är 5472, 19x72x4. Ordet "Rashada" förekommer 4 gånger i Sura 72. Värdet av "Rashada" är 504, och 504 + 28 (verser i Sura 72) är 532, 19x28. Värdet av "Rashad Khalifa" (1230) + 72 + 28 = 1330 = 19x70. Siffrorna av Sura 72, och dess antal verser (28) blir sammanlagda 7 + 2 + 2 + 8 = 19. Även det viktiga uttalandet, "endast till en budbärare Han väljer" har ett värde på 1919, eller 19x101.[Back to Sura 72]