I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 70, Höjderna (Al-Ma`aarej)[70:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[70:1] En som undrar kanske betvivlar det oundvikliga straffet.

[70:2] För de icke troende, kan ingen stoppa det.

[70:3] Från GUD; Besittare av den högsta Höjden.

[70:4] Änglarna, med sina rapporter, klättrar till Honom på en dag som motsvarar femtio tusen år.

[70:5] Därför ska ni ta er tillflykt i överseende tålamod.

[70:6] För de ser det väldigt avlägset.

[70:7] Medan vi ser det mycket nära.

[70:8] En dag kommer skyn att vara som smälta stenar.

[70:9] Bergen kommer att vara som fluffig ylle.

[70:10] Ingen vän kommer att bry sig om sin nära vän.

[70:11] När de ser dem, kommer den skyldige önska att han kunde ge sina egna barn som lösen, för att bespara honom straffet den dagen.

[70:12] Även sin maka, och sin bror.

[70:13] Till och med hela sin stam, som uppfostrat honom.

[70:14] Till och med alla människor på jorden, om det kunde rädda honom.

[70:15] Nej; den står i lågor.

[70:16] Ivrig att brinna.

[70:17] Den ropar på de som vände sig bort.

[70:18] De som samlade på hög och räknade.

[70:19] Människan är verkligen ängslig.

[70:20] Om drabbad av motgång, förtvivlad.

[70:21] Om välsignad med rikedom, snål.

[70:22] Förutom de som dyrkar.

[70:23] Som alltid iakttager sina kontakt böner (Salat).

[70:24] En del av deras pengar sätts åt sidan.

[70:25] Till de fattiga och de behövande.

[70:26] De tror på Domedagen.

[70:27] De vördar sin Herres vedergällning.

[70:28] Deras Herres gengäld tas inte för givet.

[70:29] De bibehåller sin kyskhet.

[70:30] (De har relationer) endast med sina makar, eller vad som lagligen är deras -

[70:31] den som överträder dessa gränser är en syndare.

[70:32] Och de troende håller sitt ord; de är pålitliga.

[70:33] Deras vittnesmål är sanningsenligt.

[70:34] De iakttager konstant sina kontakt bönerna (Salat) på tid.

[70:35] De har förtjänat en ärbar befattning i Paradiset.

[70:36] Vad är det som hindrar de som inte trodde från att förena sig med er?

[70:37] Till höger, och till vänster, flyr de.

[70:38] Hur kan någon av dem förvänta sig att komma in det lycksaliga Paradiset?

[70:39] Aldrig; vi skapade dem, och de vet från vad.

[70:40] Jag svär högtidligt vid Herren av alla öst och alla väst; vi är kapabla -

[70:41] att ersätta er med bättre människor vi kan aldrig besegras.

[70:42] Därför, låt dem famla och leka, tills de möter dagen som inväntar dem.

[70:43] Det är dagen de hastigt kommer ut ur gravarna, som om vallade till (offer) altarna.

[70:44] Med kuvad blick, kommer skam att överhölja dem. Det är dagen som inväntar dem.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info