[Back to Sura 65]

*65:1 Tiden för den frånskilda kvinnan, innan det blir lagligt för henne att gifta om sig, är en vänteperiod på tre menstruationer. Detta garanterar att den frånskilda inte var gravid (2:228).

*65:10-11 "Budbäraren" här är klart och tydligt Koranen. Vers 10 talar om att "sända ner ett budskap," och detta pekar på Koranen som budbäraren i 65:11 (App.20).

*65:12 Trots att Gud skapade sex andra planeter som är identiska våran Jord, finns det bara liv på vår planet. På så sätt kommer anhängarna av utvecklingsläran att få se på Domedagen, att livet inte bara "utvecklades" på planeten på grund av dess speciella omständigheter.[Back to Sura 65]