[Back to Sura 56]

*56:13-40 Människor som tror och ger näring åt sina själar genom att dyrka endast Gud, är destinerade till Höga Himlen. De samtida anhängarna av varje budbärare lider oföränderligt av förföljelse från traditionalisterna och anhängare av den korrupta religionen. Därför har de en speciell plats reserverad för dem i Höga Himlen. Alla människor som dör före 40årsåldern kommer till den Lägre Himlen, som lägst (46:15).

*56:13-40 Människor som tror och ger näring åt sina själar genom att dyrka endast Gud, är destinerade till Höga Himlen. De samtida anhängarna av varje budbärare lider oföränderligt av förföljelse från traditionalisterna och anhängare av den korrupta religionen. Därför har de en speciell plats reserverad för dem i Höga Himlen. Alla människor som dör före 40årsåldern kommer till den Lägre Himlen, som lägst (46:15).

*56:75-76 Vårt universum, det minsta och innersta av sju universum, innehåller en biljon galaxer, en biljon triljon stjärnor, som sträcker sig över biljoner ljusår. Dessa oräkneliga deciljoner himmelska kroppar, bibehåller sina banor med en gudomligt kontrollerad precision. Ju mer vi lär oss, ju mer förstår vi hur mäktig denna ed är. Se Appendix 6.

*56:79 De ouppriktiga som inte är nöjda med endast Koranen, är gudomligt hindrade från att förstå Koranen. Detta koncept upprepas genom hela Koranen (17:45, 18:57). Följaktligen kan de inte förstå denna vers. Jämför till exempel den här översättning av 7:3, 17:46, 41:44 & 56:79 med andra översättningar.[Back to Sura 56]