I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 54, Månen (Al-Qamar)[54:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[54:1] Timmen har kommit närmare, och månen har klyvts.*
Fotnot

[54:2] Därefter såg de ett mirakel; men de vände sig bort och sa, "Gammal magi."

[54:3] De trodde inte, följde sina åsikter, och höll fast vid gamla traditioner.

[54:4] Tillräckligt med varningar har levererats för att varna dem.

[54:5] Stor visdom; men alla varningar har varit förgäves.

[54:6] Ignorera dem; den dagen kommer, då utroparen kommer att kungöra en fruktansvärd katastrof.

[54:7] Med ögonen förödmjukade, kommer de ut ur gravarna som skingrade gräshoppor.

[54:8] När de besvarar utroparen, kommer de icke troende att säga, "Detta är en svår dag."

[54:9] Noaks folk trodde inte före dem. De trodde inte på vår tjänare och sa, "Tokig!" Han förföljdes.

[54:10] Han bad till sin Herre, "Jag är förtryckt; ge mig seger."

[54:11] Vi öppnade skyns portar, hälldande regn.

[54:12] Och vi lät strömmar flöda upp ur jorden. Vattnen möttes för att verkställa ett förutbestämt beslut.

    Arken

[54:13] Vi bar honom på en vattenfarkost, gjord av stockar och rep.

[54:14] Den färdades under våra vaksamma ögon; en belöning för en som förkastats.

[54:15] Vi gjorde det till en tankeställare. Vill någon av er lära er?

[54:16] Hur fruktansvärt var inte Mitt straff efter varningarna!

[54:17] Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

[54:18] `Ãd misstrodde. Till följd därav, hur hemskt var inte Mitt straff efter varningarna.

[54:19] Vi sände våldsamma vindar över dem, på en dag med oupphörligt elände.

[54:20] Det kastade runt människorna som om de vore vissna palmträdstammar.

[54:21] Hur hemskt var inte Mitt straff efter varningarna!

[54:22] Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

[54:23] Thamûd avvisade varningarna.

[54:24] De sa, "Ska vi följa en av oss; en människa? Då kommer vi att gå vilse, och hamna i Helvetet.

[54:25] "Kom budskapet ner till honom i stället för oss? Han är en uppenbar lögnare."

[54:26] I morgon kommer de att få veta vem den uppenbara lögnaren är.

[54:27] Vi sänder kamelen som ett test för dem. Betrakta dem och ha tålamod.

[54:28] Informera dem om att vattnet ska fördelas mellan dem; (kamelen) ska tillåtas dricka på dagen som anvisats henne.

[54:29] Men de övertalade sin vän att döda (kamelen), och han lydde.

[54:30] Följaktligen, hur hemskt var inte Mitt straff! De har varnats.

[54:31] Vi sände en stöt emot dem, varpå de blev som skördat hö.

[54:32] Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

[54:33] Lots folk avvisade varningarna.

[54:34] Vi öste stenar över dem. Endast Lots familj räddades vid gryningen.

[54:35] Vi välsignade honom och hans familj; på så sätt belönar vi de tacksamma.

[54:36] Han varnade dem om vårt straff, men de hånade varningarna.

[54:37] De förhandlade med honom om hans gäster; vi förblindade dem. Utstå Mitt straff; ni har blivit varnade.

[54:38] Tidigt nästa morgon träffades de av ett förödande straff.

[54:39] Utstå Mitt straff; ni har blivit varnade.

[54:40] Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

[54:41] Faraos folk varnades.

[54:42] De förkastade alla våra tecken. Följaktligen straffade vi dem som en Allsmäktig, Allrådande bör.

[54:43] Är de icke troende ibland er bättre än de andra som inte tror? Har ni friats av skriften?

[54:44] Kanske tror de, "Vi kommer att segra."

[54:45] De kommer alla att besegras; de kommer vända sig om och fly.

[54:46] Timmen inväntar dem, och Timmen är mycket värre och mer smärtsam.

[54:47] Utan tvivel, är de skyldiga på avvägar, och kommer att hamna i Helvetet.

[54:48] De kommer att släpas in i Helveteselden, med tvång. Utstå straffets vånda.

[54:49] Allt vi skapat är exakt uppmätt.

[54:50] Våra befallningar utförs inom ett ögonblick.

[54:51] Vi utplånade era gelikar. Vill någon av er lära er?

[54:52] Allt de gjorde finns nerskrivet i skrifterna.

[54:53] Allt, litet eller stort, finns dokumenterat.

[54:54] De rättfärdiga har säkerligen förtjänat trädgårdar och bäckar.

[54:55] I en position av ära, hos en Allsmäktig Kung.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info