I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 50, Q (Qãf)[50:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[50:1] Q., och den ärorika Koranen.*
Fotnot

[50:2] De tyckte att det var konstigt att en varnare från dem kom till dem! De som inte trodde sa, "Det här är verkligen konstigt.

[50:3] "Efter att vi dör och blir till stoft; det är omöjligt."

[50:4] Vi är fullt medvetna om alla som förtärs av jorden; vi har en exakt förteckning.

[50:5] De avvisade sanningen när den kom till dem; de är oerhört förvirrade.

[50:6] Har de inte beskådat skyn ovanför dem, och hur vi konstruerade den och smyckade den, utan någon defekt?

[50:7] Och vi skapade jorden, och vi berg på den, och odlade alla sorters vackra växter på den.

[50:8] Detta är en upplysning, och en påminnelse för alla gudfruktiga dyrkare.

[50:9] Och vi sände välsignat vatten från skyn, för att med det odla trädgårdar och frön att skördas.

[50:10] Höga dadelpalmer, med frukter i klasar.

[50:11] Försörjningar för människorna. Och med det återupplivar vi död jord; ni återupplivas på liknande sätt.

[50:12] Icke troende före dem var Noaks folk, innevånarna i Russ, och Thamûd.

[50:13] Och 'Ãd, Farao, och Lots bröder.

[50:14] Och skogens innevånare, och folket i Tubba`. Alla misstrodde budbärarna, och följaktligen kom Mitt straff till dem.

[50:15] Var vi för betyngda av den första skapelsen? Är det därför de tvivlar på återuppståndelse?

[50:16] Vi skapade människan, och vi vet vad han viskar till sig själv. Vi är närmare honom än hans halspulsåder.

[50:17] Två antecknande (änglar), till höger och till vänster, som konstant skriver ner.

[50:18] Inte ett enda yttrande yttrar han utan ett alert vittne.

[50:19] Till slut kommer den oundvikliga dödskoman; detta är vad du försökte undvika.

[50:20] Hornet blåses; detta är den utlovade dagen.

[50:21] Varje själ kommer med en herde och ett vittne.

[50:22] Du brukade vara omedvetna om detta. Vi avlägsnar nu din slöja; idag är din syn är (lika stark som) stål.

[50:23] Följeslagaren sa, "Här är mitt formidabla vittnesmål."*
Fotnot

[50:24] Släng in i Gehenna, alla som envisats med att inte tro.

[50:25] Som förbjuder välgörenhet, attackerar, är full av tvivel.

[50:26] Han satte upp en annan gud vid sidan av GUD. Kasta in honom i svårt straff.

[50:27] Hans följeslagare sa, "Vår Herre, jag vilseledde inte honom; han hade gått långt vilse."

[50:28] Han sa, "Tvista inte inför Mig; Jag har varnat er tillräckligt.

[50:29] "Ingenting kan förändras nu. Jag är aldrig orättvis gentemot människorna."

[50:30] Det är på den dagen som vi frågar Helvetet, "Har du fått nog?" Det kommer att säga, "Ge mig mer."

[50:31] Paradiset kommer att erbjudas de rättfärdiga, villigt.

[50:32] Detta är vad som utlovats var och en av de som ångrar sig, ihärdig.

[50:33] De vördade Den Nådigaste i sin avskildhet, och kom helhjärtat.

[50:34] Träd in i det i frid; detta är Evighetens Dag.

[50:35] De får allt de önskar däri, och vi har till och med mer.

[50:36] Många generationer före dem, som var ännu mäktigare, utplånade vi. De genomsökte landet; fann de någon tillflykt?

[50:37] Detta borde vara en tankeställare för alla som äger ett sinne, eller som kan höra och bevittna.

[50:38] Vi har skapat himmlarna och jorden, och allting dem emellan, på sex dagar, och ingen trötthet berörde oss.

[50:39] Ha därför tålamod trots deras yttranden, och prisa och glorifiera din Herre före soluppgången och före solnedgången.

[50:40] Under natten ska du begrunda Hans namn, och efter prostrering.

[50:41] Förbered dig för den dagen då kallaren ropar från ett ställe som är nära.

[50:42] När de hör det oundvikliga ropet; det är på den dagen som ni kommer ut.

[50:43] Det är vi som kontrollerar liv och död; till oss kommer ni slutligen att återvända.

[50:44] Den dagen kommer, då jorden hastigt rämnar, vilket orsakar en höjning av dem. Ett sådant sammankallande är enkelt för oss att göra.

[50:45] Vi är fullt medvetna om allt de säger, medan du inte har någon makt över dem. Påminn därför med denna Koran, de som vördar Mina varningar.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info