[Back to Sura 48]

*48:1 Detta starka utlåtande består av 19 bokstäver, vilket indikerar att vår generation är segerns generation för Guds renade, förenade, och sammanförda religion Underkastelse (3:19, 85). Det var vår generation som bevittnade uppenbarelserna av Guds stora mirakel i Koranen (Appendix 1).

*48:28 Denna viktiga profetia informerar oss om att Underkastelse till slut kommer att dominera hela världen. Detta, tillsammans med Verserna 9:33, 41:53 och 61:9, utplånar alla tvivel om att Guds matematiska mirakel i Koranen kommer att spela en betydande roll i denna profetia. Säkra Koraniska matematiska bevis pekar mot Guds Budbärare av Förbundet för att uppfylla denna profetia. Se Appendix 2 & 26 för beviset och specifika detaljer.[Back to Sura 48]