[Back to Sura 46]

*46:6 Se även Matteus 7:21-23: Jesus fördömer tydligt de som kallar honom "Herre."

*46:10 Vittnet är Rabbi Judah den Gudfruktige (10:e Århundradet e.Kr.), som upptäckte samma 19baserade matematiska kod i intakta fragment av skriften (se Appendix 1).

*46:15 Gud vet mycket väl vem som förtjänar att komma till Himlen och vem som förtjänar att komma till Helvetet. Det är Hans lag att den Han sätter i döden före fyrtio års ålder kommer till Himlen. Guds ofantliga nåd reflekteras i det faktum att de flesta människorna har svårt att acceptera denna gudomliga nåd; de menar: "Sätt dem i Helvetet!" Se Appendix 32.

*46:29 Jinnerna är varelserna som helt och hållet höll med Satan när han initierade sin berömda hädelse för biljoner år sedan. De förs in i denna värld som Satans avkomlingar. En jinn föds varje gång en människa föds. Den nyfödda jinnen tilldelas samma kropp som den nyfödda människan, och förespråkar konstant Satans ståndpunkt (Appendix 7).

*46:35 Koraniska och matematiska bevis bevisar att budbäraren som tilltalas här är Rashad Khalifa. Genom att summera det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230), med suranumret (46), plus versnumret (35), får vi 1311, eller 19x69. Det överensstämmer med Koranens kod (App 2).[Back to Sura 46]